Проектиране:

1

Разработка на инвестиционни проекти във всички етапи и части от инвестиционното проектиране на жилищни и обществени сгради, интериори и съоръжения.

Интериорен дизайн:

2

Комплексен вътрешен дизайн за жилищни, търговски сгради и обществени пространства. Професионални консултации при избора на материали, мебели, осветителни тела и цветови решения.

Градоустройство:

3

Консултантски услуги и градоустройствено проектиране на всички нива – от подробни устройствени планове до цялостно териториално планиране.

Консултации:

4

Oпериране с недвижимите имоти – проучване на моментното състояние на пазара, разясняване и решаване на всякакъв тип юридически казуси свързани с него. Съдействие при кандидатстване по европейски проекти.